Klikový hřídel
Domů ] Nahoru ] Blok motoru ] Hlava válců ] Chladící soustava ] [ Klikový hřídel ] Křivky výkonu ] Mazací soustava ] Měření komprese ] Ojnice ] Palivová soustava ] Píst a kroužky ] Podélný řez motoru ] Příčný řez motoru ] Rozvod motoru ] Setrvačník ] Vačkový hřídel, ventily ] Výfuková soustava ] Závady motoru ]

F128 Kontrolní úkony na klikové hřídeli ] Tabulka 28 ] Tabulka 50 ]

         Klikový hřídel je v bloku uložen ve třech ložiskách (obr. 139). K hlavním i klikovým čepům je přiváděn olej mazacími kanály, vedenými hřídelem. Kanály jsou na koncích zaslepeny čtyřmi zátkami.

Obr. 139 Hlavní ložiska klikového hřídele, axiální ložiska, kluzná ložiska

         Kontrola klikového hřídele je obdobná jako u modelu Fiat 128 . Při zjištění hlubších nerovností nebo větší ovality je třeba klikový hřídel přebrousit. Přebrušuje se na podmíry, tj. na průměry zmenšované po 0,254 mm. V těchto rozmezích se také třídí pánve hlavních ložisek:

I. podmíra 0,254 mm,
II. podmíra 0,50 mm,
III. podmíra 0,'l62 mm,
IV. podmíra 1,01 mm.

         Před namontováním do motoru má být klikový hřídel dynamicky vyvážen. Pokud to není možné, je třeba provést alespoň statické vyvážení .

        Vymezení axiální vůle hřídele se provádí při montáži do bloku vkládáním axiálních ložisek k střednímu hlavnímu ložisku. Dodržením předepsaných montážních vůlí (viz tab. 28) se zajistí spolehlivý chod i dostatečné mazání. Po dotažení šroubů vík hlavních ložisek se musí klikový hřídel lehce a volně otáčet. Při montáži se pouzdra lehce potřou motorovým olejem.

        Před montáží klikového hřídele do motoru je vhodné vyčistit mazací kanály. Po odstranění zaslepovacích zátek se kanály propláchnou benzínem. Nové zátky se po nasazení pečlivě zatemují. Poškozená sedla zátek je nutno předem opravit.