Hlava válců
Domů ] Nahoru ] Blok motoru ] [ Hlava válců ] Chladící soustava ] Klikový hřídel ] Křivky výkonu ] Mazací soustava ] Měření komprese ] Ojnice ] Palivová soustava ] Píst a kroužky ] Podélný řez motoru ] Příčný řez motoru ] Rozvod motoru ] Setrvačník ] Vačkový hřídel, ventily ] Výfuková soustava ] Závady motoru ]

F128 Kontrolní úkony na hlavě válců ] Tabulka 30 ]


Hlava válců je odlita z lehké slitiny. Jde o značné komplikovaný odlitek, který obsahuje spalovací prostor, kanály pro chladicí kapalinu, sací a výfukové kanály a otvory pro vodítka ventilu a pro zapalovací svíčky.

Hlavu válce je výhodné demontovat tehdy, vzniknou-li závady, na j e j jichž odstranění není třeba vyjímat celý motor. Je to např. odstranění karbonu, výměna vodítek ventilů, výměna ventilových pružin., ventilů, zabrušováni ventilů a výměna porušeného těsnění mezi hlavou a blokem motoru. Při demontáži je třeba zachovat tento postup:

         Po stlačení ventilových pružin a vyjmutí klínků se vyj mou z hlavy ventily. vše se vyčistí od usazenin, zejména spalovací prostor a ventily. , Také je třeba očistit dosedací plochu hlavy a bloku od zbytků starého těsnění.

        Byl-li důvodem demontáže únik chladicí kapaliny a je-li podezření na deformaci dosedací plochy hlavy, je nutné provést kontrolu barvou na dokonale rovné ocelové desce (viz odst. 4.2.6). Zjištěné nerovnosti se odstraní přebroušením m hlavy, které má být co ne j menší.

Zkouška těsnosti hlavy se provádí obdobně jako u modelu Fiat 128 .

       Při montáži se hlava dotahuje v předepsaném pořadí (obr. 145), nejdříve momentem 35 N m a nakonec se dotáhne momentem 58 N m, avšak do čísla motoru 2.83.584 jen 49 N m. Pozor : Kratší šroub patří pod karburátor do sacího kanálu.

Obr. 145 Pořadí utahování šroubů hlavy válců

       Při demontáži vahadel ventilů je vhodné označit si původní uspořádání pro pozdější montáž. Vahadla nejsou osově symetrická. Pro zajištění stálého pomalého otáčení ventilů během provozu nedosedá vahadlo na ventil v jeho podélné ose, ale je mírně vyoseno.

      Vahadla mají mít na hřídeli radiální vůli (při montáží) 0,01 až 0,04 mm. Stav rozpěrné pružiny je možno kontrolovat obdobné jako u ventilových pružin (porovnáním. s novou pružinou}.