Ojnice
Domů ] Nahoru ] Blok motoru ] Hlava válců ] Chladící soustava ] Klikový hřídel ] Křivky výkonu ] Mazací soustava ] Měření komprese ] [ Ojnice ] Palivová soustava ] Píst a kroužky ] Podélný řez motoru ] Příčný řez motoru ] Rozvod motoru ] Setrvačník ] Vačkový hřídel, ventily ] Výfuková soustava ] Závady motoru ]

F128 Kontrolní ůkony na ojnici ]

Ojnice převádí přímočarý vratný pohyb pistu na otáčivý pohyb klikového hřídele. Je tvořena dříkem a dvěma oky; dolní oko je dělené. Na obou jejích částech je vyraženo číslo válce, do něhož ojnice patří. Ojnice se do válce vkládá tak, aby toto označení bylo na opačné straně, než je vačkový hřídel.

Drobné rýhy v ojničních pánvích lze opravit. Při větších rýhách se musí pánve vyměnit. I když nejsou -pánve viditelné poškozené, je vhodné zkontrolovat radiální vůli mezi pánví a klikovým čepem, která má být 0,026 až 0,011 mm.

Ojniční ložiska pro přebroušené čepy klikového hřídele jsou vyráběna v tolerancích přebroušení (s příslušné zmenšenými průměry).

Demontáž a montáž skupiny píst - pístní čep - ojnice je poměrně náročná je ji nutno dělat za tepla. Pístní čep má, totiž o 0,01 až 0,039 mm větší průměr než oko ojnice (obr. 143). Proto se před montáží musí dřík ojnice ohřát na 240 °C. Je nutno zabránit přehřátí, které může způsobit strukturální změny a zhoršení mechanických vlastností. Naopak při nižší teplotě může dojít při lisování k deformaci oka. Zalisování se má provádět speciálním trnem na lisu Správně zalisovaný pístní čep se nesmí pohnout působením síly 3. 900 N v ose čepu.

písta4.gif (2595879 bytes)

Obr. 143 Základní rozměry ojnice, jejího ložiska a čepů. Píst a pístní čep.

     

 

 

 

 

 

 

       Osa pístního čepu je vzhledem k ose pístu posunuta o 2 mm (obr. 12). Při montáži je proto nutné, aby číslování ojnice směřovalo k boku motoru, kde je vodní čerpadlo. Před namontováním skupiny píst - ojnice do motoru je vhodné zkontrolovat pravoúhlost této skupiny k čepu klikového hřídele, a tím zjistit případné okem nepostřehnutelné ohnutí dříku ojnice.
Maximálně přípustná odchylka a rovnoběžnosti os pístního a klikového čepu je +-0,10 mm. Protože tato operace vyžaduje značnou pečlivost, zručnost a technické vybavení, je vhodné přenechat tuto zkoušku odborné dílně (obr. 14).

Vzhledem k značným setrvačným silám je nutné dodržet také hmotnostní rozptyl ojnic v povolené toleranci, která je 6 gramů. U těžší ojnice se obrousí nálitek na víku ojnice. Utahovací momenty jsou uvedeny v tab. 50. Kontrolní úkony jsou obdobné jako u vozu Fiat 128 .

 

Obr. 14 Kontrola souososti ojnice

1 - úhlový přípravek; 2 - ojnice s pístním čepem; 3 - středící hřídel; 4 - pomocná páka;