Setrvačník
Domů ] Nahoru ] Blok motoru ] Hlava válců ] Chladící soustava ] Klikový hřídel ] Křivky výkonu ] Mazací soustava ] Měření komprese ] Ojnice ] Palivová soustava ] Píst a kroužky ] Podélný řez motoru ] Příčný řez motoru ] Rozvod motoru ] [ Setrvačník ] Vačkový hřídel, ventily ] Výfuková soustava ] Závady motoru ]

 

 Při kontrole klikového hřídele je vhodné zkontrolovat i setrvačník s ozubeným věncem. Obě protilehlé plochy setrvačníku musí být rovnoběžné. Měří se na straně protilehlé k motoru v místech otvorů pro šrouby a dále obě plochy na straně převodovky (obr. .140). Rovina setrvačníku musí být kolmá k rovině podélné osy klikového hřídele Příslušné hodnoty jsou v tab . 28.

Poškozený věnec setrvačníku se musí vyměnit. Do věnce se vyvrtá otvor a v takto zeslabeném místě se věnec roztrhne sekáčkem. Nový věnec se předem ohřeje v olejové lázni na teplotu asi 80 až 90 °C a pak se nalisuje na setrvačník.

 

Obr. 140 Měřící místa pro kontrolu setrvačníku a místa pro odebírání materiálu

A,B,C,E - měřící místa pro kontrolu souběžnosti ploch popř. pravoúhlosti k ose otáčení;
D            - poloměr, na kterém se odebírá materiál pro vyvážení