Rozvod motoru
Domů ] Nahoru ] Blok motoru ] Hlava válců ] Chladící soustava ] Klikový hřídel ] Křivky výkonu ] Mazací soustava ] Měření komprese ] Ojnice ] Palivová soustava ] Píst a kroužky ] Podélný řez motoru ] Příčný řez motoru ] [ Rozvod motoru ] Setrvačník ] Vačkový hřídel, ventily ] Výfuková soustava ] Závady motoru ]

 Rozvod motoru je tvořen rozvodovými koly s řetězem, vačkovým hřídelem, zdvihátky, rozvodovými tyčkami, vahadly a ventily s pružinami. Rozvod motoru zajišťuje sladění pohybu pístu s otvíráním a zavíráním ventilů. Již malé porušení vzájemných vazeb mezi těmito prvky vede k prudkému poklesu výkonu motoru a mnohdy vůbec znemožní uvedení motoru do chodu. Od rozvodového mechanismu je také přímo poháněn rozdělovač, palivové a olejové čerpadlo.

Kompletní rozebrání rozvodového mechanismu se provádí pouze při celkové demontáži motoru a při výměně vačkového hřídele nebo jeho ložisek. Jinak se provádějí jen dílčí demontáže.

Hlavní technická data rozvodu jsou v tab. 31.

průměr otvorů pro pouzdra vačkového hřídele v bloku motoru:  
ložisko na straně rozvodu - třída B 50,500 až 50,510
třída C 50,510 až 50,520
třída D 50,700 až 50,710
třída E 50,710 až 50,720
střední ložisko 46,420 až 46,450
ložisko na straně setrvačníku 35,921 až 35,951
vnější průměr volných ložiskových pouzder:  
ložisko na straně rozvodu - třída B 50,485 až 50,500
třída C 50,495 až 60,510
třída D 50,885 až 50,700
třída E 50,695 až 50,710
střední ložisko 46,533 až 46,571
ložisko na straně setrvačníku 36,030 až 36,068
vnitřní průměr ložisek po konečné montáži  
a opracování pouzder:  
ložisko na straně rozvodu 38,025 až 38,050*)
střední ložisko 43,404 až 43,424
ložisko na straně setrvačníku 31,026 až 31,046
lícování ložiskových pouzder do otvorů  
v bloku motoru (při montáži):  
ložisko na straně rozvodu - vůle 0 až 0,025
střední ložisko - přesah 0,083 až 0,151
ložisko na straně setrvačníku - přesah 0,079 až 0,147
průměr čepu ložiska vačkového hřídele:  
ložisko na straně rozvodu 37,975 až 38,000
střední ložisko 43,333 až 43,358
ložisko na straně setrvačníku 30,975 až 31,000
vůle mezi ložiskovými pouzdry a čepy ložisek  
vačkového hřídele při montáži:  
ložisko na straně rozvodu 0,025 až 0,075
střední ložisko 0,046 až 0,091
ložisko na straně setrvačníku 0,026 až 0,071
průměr otvoru v bloku motoru pro normální zdvihátko 14,010 až 14,028
vnější průměr normálního zdvihátka 13,982 až 14,000
nadmíry náhradního zdvihátka 0,05; 0,10
vůle mezi zdvihátkem a otvorem při montáži 0,010 až 0,046
průměr otvorů pro čep vahadel (v kozlíku) 15,010 až 15,028
průměr čepu vahadel 14,988 až 15,000
vůle čepu vahadel v jeho uložení při montáži 0,010 až 0,040
průměr otvoru vahadla 15,010 až 15,030
vůle mezi vahadly a čepem vahadel při montáži 0,010 až 0,042

*) Toto ložiskové pouzdro je dodáváno jako náhradní díl již s konečným opracováním vnitřního povrchu a je ve svém sedle upevněno šroubem.

 

Výměna rozvodových kol a řetězu

Součástí demontáže rozvodových kol a dvojitého rozvodového řetězu je i výměna hřídelového těsnicího kroužku klikového hřídele na straně rozvodu, tj. v krytu pohonu rozvodu. Uskutečňuje-li se demontáž bez vyjmutí motoru z vozu, sejme se nejdříve pravé přední kolo a krycí plech; který je upevněn mezi vnitřní stranou podběhu a motorovým prostorem. U novějších provedeni je vhodné demontovat i vnitřní vložku blatníku z plastu. Pro usnadnění práce je dobré vyjmout i tlumič pérování s vinutou pružinou, který je svou horní částí uchycen v podběhu třemi menšími šrouby a v dolní části dvěma šrouby na těhlici kola. Dále je možno opatrně trochu spustit motor uvolněním držáku motoru na pravém podběhu a středového nosníku a pak motor zajistit.

Klínový řemen se vyjme po uvolnění šroubů alternátoru. Vyšroubováním matice klikového hřídele se uvolní řemenice, která se obvykle dá stáhnout bez pomoci stahováku. Pokud byl důvodem demontáže vadný hřídelový těsnicí kroužek, opatrně se vypáčí z krytu rozvodu a se stejnou pečlivostí se nasadí nový. Pro snazší nasazení řemenice, která současně středí kryt pohonu rozvodu, se bližší konec pera na klikovém hřídeli mírně zaklepne do drážky. Upevňovací matice řemenice se dotáhne předepsaným momentem 98 N m.

Při výměně rozvodových kol nebo řetězu se pokračuje v další demontáži. Vyšroubují se všechny šrouby na obvodě krytu pohonu. . Pozor: Dva šrouby u klikového hřídele jsou ve vertikální poloze, stejně jako šrouby spodního víka motoru. Povolením dalších několika šroubů spodního víka motoru se omezí možnost poškozeni těsněni víka při vyjímáni i zpětné montáži víka rozvodu.

Sejmutím vačky pro pohon palivového čerpadla na vačkovém hřídeli se uvolní i velké rozvodové kolo. Před sejmutím obou rozvodových kol s řetězem současně je třeba nastavit otáčením motorem značky na obou ozubených kolech proti sobě do jedné přímky (viz obr. 146). Pro kontrolu je možné poznamenat si i počet volných článků mezi oběma koly. Rozvodová kola s řetězem se snímají najednou jako jeden celek, protože řetěz nelze rozpojit. Malé rozvodové kolo lze obvykle sejmout bez stahováku -- stačí použít dva stranové klíče přiměřené velikosti.

Obr. 146 Nastavení rozvodových kol

Při výměně vadných dílů je postup při montáži opačný než při demontáži. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat vzájemnému nastavení rozvodových kol, aby nedošlo k. přesazení o zub. Značky na kolech musí opět směřovat k sobě a musí také souhlasit počet volných článků řetězu mezi oběma koly. Pro snížení hluku řetězu, zejména při jeho větším vytažení vlivem opotřebení, je použit pryžový tlumicí kroužek, který je nasazen mezi obé řady zubů malého rozvodového kola.

Matice vačky palivového čerpadla na vačkovém hřídeli se utahuje momentem 49 N m. Pokud je nutné vyměnit papírové těsnění krytu pohonu rozvodu a nové není k dispozici, je možné těsnění vystřihnout z tužšího papíru. Po přiložení papíru na kryt se mírným poklepem po obvodě získají přesné obrysy nového těsnění, podle nichž se těsnění vystřihne.