Závady motoru
Domů ] Nahoru ] Blok motoru ] Hlava válců ] Chladící soustava ] Klikový hřídel ] Křivky výkonu ] Mazací soustava ] Měření komprese ] Ojnice ] Palivová soustava ] Píst a kroužky ] Podélný řez motoru ] Příčný řez motoru ] Rozvod motoru ] Setrvačník ] Vačkový hřídel, ventily ] Výfuková soustava ] [ Závady motoru ]


1. Studený motor nelze nastartovat:
- vybitý akumulátor - nabít nebo vyměnit
- zoxidované pólové vývody akumulátoru, popř. uvolněné svorky očistit a po dotažení přetřít slabě tukem
- závada ve spouštěči - vůz roztlačit (odstranění závady viz Elektrická soustava)
- závada ve spínací skříňce nebo v zapalování (viz Elektrická soustava) nedostatek paliva:
- prázdná nádrž - doplnit
- ucpané potrubí paliva - profouknout proti směru proudění paliva
- závada v palivovém čerpadle: zanesené sítko - vyprat v benzínu vadné ventily - vyměnit
- prasklá, pružina membrány - vyměnit poškozená membrána - vyměnit
- závada v karburátoru:
- ucpaná tryska volnoběhu - vyčistit ucpaná hlavní tryska - vyčistit
- zanesené sítko přítoku paliva - vyprat v benzínu zaseknutý jehlový ventil v horní poloze 
- uvolnit a seřídit nízká hladina paliva v plovákové komoře - seřídit
- přebytek paliva ve válcích - startovat s plně sešlápnutým pedálem plynu
- příliš vysoká hladina v plovákové komoře - seřídit
- voda, nečistota nebo led v palivu - vyčistit, popř. ohřát (nejlépe ve vytápěné garáži nebo sálavým lokálním tepelným zdrojem)

2. Teplý motor nelze spustit:

prakticky všechny závady uvedené pro studený motor (mimo první dvě); další možné závady jsou uvedeny v kapitole Závady palivové soustavy

3. Motor nedává plný výkon, slabá akcelerace:

- nevhodné palivo s nízkým oktanovým číslem - doplnit palivem Super
- nedostatek nebo přebytek paliva (viz závady studeného motoru) neúplné otvírání regulační klapky karburátoru - nečistoty, vyosená klapka, koberec nebo bláto pod pedálem atd.
- závada v zapalování nebo zapalování chybně seřízené - (viz Elektrická soustava)
- netěsný spalovací prostor: malá vůle ventilů - seřídit
- váznoucí nebo zdeformované ventily - vyměnit prasklá nebo unavená ventilová pružina - vyměnit propálený píst - vyměnit
- zlámané nebo zapečené pístní kroužky - vyměnit
- nadměrné opotřebení válců a pístních kroužků - vyměnit (výbrus)
- poškozené těsnění hlavy válců - vyměnit neseřízené ventily - seřídit
- mnoho usazenin v kompresním prostoru - vyčistit, používat kvalitní motorový olej
- závada v karburátoru nebo jeho netěsnost (viz Palivová soustava) závada v palivovém čerpadle (viz Palivová soustava)

motor se přehřívá (viz dále)

- závada v zapalování (viz Elektrická soustava) velké odpory třením v ústrojí vozu:
- brzdy stále brzdí - seřídit
- prokluzuje spojka - seřídit nebo vyměnit zanesený tlumič výfuku - vyčistit nebo vyměnit zanesený čistič vzduchu - vyměnit
- nadměrné opotřebení celého motoru, popř. celého vozu

4. Motor nepracuje pravidelně

a) v celém rozsahu otáček:

závada v karburátoru:

- zanesené trysky nebo kanály - vyčistit
- voda v palivu - vyčistit, do paliva přidat kapalinu pohlcující vodu (viz Palivová soustava)
- přeplavení karburátoru - seřídit polohu plováku
- špatná funkce škrticí klapky (uvolněná, netěsná, vyosená) - opravit závada v zapalování:
- poškozené nebo znečištěné svíčky - vyčistit, seřídit, popř. vyměnit zkrat nebo probíjení spojů nebo vodičů vysokého napětí (projevuje se ve tmě jako jiskřičky, popř. jako slabě modré záření v místě poruchy) opravit spojení nebo kabely vyměnit
- příliš velký nebo malý předstih - seřídit
- opálené, špatně seřízené nebo váznoucí kontakty přerušovače - seřídit nebo vyměnit

motor pracuje jen na 3 válce:

- vadný vysokonapěťový kabel nebo svíčka - vyměnit
- váznoucí nebo zaseknutý ventil, prasklá pružina ventilu - vyčistit, popř. vyměnil
- nedostatečný nebo značné rozdílný kompresní tlak ve válcích, prasklé pístní kroužky nebo těsnění hlavy - vyměnit
- přehřívání motoru (viz dále)
- přisávání "falešného" vzduchu do sacího traktu - zkontrolovat rovinnost ploch, stav těsnění, dotáhnout .spoje

b) jen při vyšších otáčkách:

- ucpaná hlavní tryska karburátoru - vyčistit
- nedostatečný přítok paliva:
- zanesené trysky nebo kanály karburátoru - vyčistit
- závada na palivovém čerpadle (membrána, pružina membrány, přepouštěcí ventily) - vyměnit vadný díl
- další závady v palivové soustavě (viz Palivová soustava)
- závada svíček (jiná tepelná hodnota, znečištění) - vyměnit, vyčistit netěsné ventily - přebrousit
- vadný přerušovač (unavená pružina, opálené kontakty) - vyměnit vadná cívka - vyměnit

5. Přehřívání motoru:

jedná se většinou o závadu v chladicí soustavě:

- málo chladicí kapaliny - doplnit a zjistit důvod ztráty uvolněný klínový řemen - napnout
- vadný termostat - zkontrolovat, popř. vyměnit
- snížená průchodnost chladiče vlivem usazenin (obvykle při používání vody) - vyčistit sodným roztokem (viz Chladicí soustava)
- část chladiče vyřazena z provozu, např. ucpáním malý předstih zážehu - seřídit

6. Nadměrná spotřeba

a) chladicí kapaliny:

- vadný přetlakový ventil R uzávěru chladiče - vyměnit uzávěr chladič nebo kapalinové čerpadlo netěsné - opravit
- netěsné spojení pryžových hadic - dotáhnout (i hadice topení)

b) oleje:

- unikání oleje těsněním motoru nebo okolo měrky - dotáhnout nebo dát nové těsnění
- zanesená hadice odvětrání klikové skříně - vyčistit opotřebený motor (pístní kroužky) - vyměnit nebo výbrus prasklé nebo zadřené pístní kroužky - vyměnit nebo výbrus opotřebené dříky ventilů nebo vodítka - vyměnit

 c) paliva:

- chybná technika jízdy (nadměrné sešlapování plynového pedálu) chybně seřízený volnoběh (vysoké otáčky)    - seřídit
- jízda s vytaženým sytičem
- vyšší hladina paliva v plovákové komoře - seřídit netěsný nebo deformovaný plovák - vyměnit netěsný jehlový ventil - vyměnit
- netěsnost v palivové soustavě - zkontrolovat a opravit

7. Klepání v motoru

Pro zjišťování závad tohoto druhu sluchem je nutné znát normální hladinu hluku a jednotlivé zdroje hluku u motoru, který nemá závadu (nový motor). Zcela bezhlučně nemůže a nesmí běžet ani ventilový rozvod, ani rozdělovač.

Klepání, které signalizuje závadu, může vycházet z několika míst: z klikového hřídele:

- kovový suchý zvuk, frekvence klepání se zvyšuje s otáčkami, velká vůle v hlavním ložisku se projevuje ostrým zvukem s nepravidelnými přestávkami - nejlépe slyšitelné při rozjíždění

z ojničního ložiska:

- ostřejší zvuk než z hlavního ložiska, slyšitelný při běhu naprázdno; zjistí se odpojováním kabelů k jednotlivým svíčkám

z pístu:

- méně jasný, zvonivý zvuk, nejlépe slyšitelný při malých otáčkách, způsobený nadměrnou vůlí mezi pístem a válcem nebo mezi pístními kroužky a jejich drážkami

z pístního čepu: 

- ostrý kovový zvuk při běhu naprázdno, způsobený nadměrnou vůlí mezi pístním čepem a pístem, popř. ojničním okem

z rozvodu: 

- nadměrná ventilová vůle, opotřebení nebo poškození mechanismu rozvodu; frekvence charakteristického periodického zvuku je poloviční, protože se vačkový hřídel otáčí polovičními otáčkami klikového hřídele

z pohonu rozvodu:

- chrastivý zvuk, vytažený rozvodový řetěz