Výfuková soustava
Domů ] Nahoru ] Blok motoru ] Hlava válců ] Chladící soustava ] Klikový hřídel ] Křivky výkonu ] Mazací soustava ] Měření komprese ] Ojnice ] Palivová soustava ] Píst a kroužky ] Podélný řez motoru ] Příčný řez motoru ] Rozvod motoru ] Setrvačník ] Vačkový hřídel, ventily ] [ Výfuková soustava ] Závady motoru ]


Výfuková soustava je tvořena sběrným potrubím u motoru, výfukovým potrubím a tlumičem výfuku.

Výfukové potrubí je pevné připojeno k sběrnému potrubí dvojitou objímkou a k převodovce šikmým držákem. Tlumič výfuku je pružně zavěšen k podlaze karosérie na dvou pryžových pásech a u zadního nárazníku na pryžovém závěsu. "

Životnost výfuku - zejména tlumiče - se pohybuje okolo 40 000 km. Jako ochrana proti korozi výfuku se nejlépe osvědčila metalizace povrchu celého potrubí včetně tlumiče hliníkem (šopování), která se provádí po dokonalém očištění povrchu otryskáním pískem nebo kovovou drtí. Nejlepších výsledků se dosáhne při ošetření nové výfukové soustavy.

Při výměně nebo po šopování tlumiče výfuku je třeba natočit svěrnou objímku do takové polohy, aby oba závěsné pásy byly stejně zatíženy a aby se tlumič nikde nedotýkal karosérie, a to v celém rozsahu jeho možného pohybu.