Měření komprese
Domů ] Nahoru ] Blok motoru ] Hlava válců ] Chladící soustava ] Klikový hřídel ] Křivky výkonu ] Mazací soustava ] [ Měření komprese ] Ojnice ] Palivová soustava ] Píst a kroužky ] Podélný řez motoru ] Příčný řez motoru ] Rozvod motoru ] Setrvačník ] Vačkový hřídel, ventily ] Výfuková soustava ] Závady motoru ]


Jednou z diagnostických metod dávajících přesnou informaci o stavu motoru je změření kompresních tlaků v jednotlivých válcích motoru.

K měření se používá nejčastěji průmyslově vyráběný registrační měřič komprese, v němž se zjištěné hodnoty zaznamenávají na výměnnou záznamovou kartičku. Někteří motoristé používají amatérsky vyráběné měřiče, postavené, podle návodů zveřejňovaných v motoristické literatuře. Tyto měřiče jsou obvykle vyrobeny na bázi měřiče tlaku v pneumatikách. V poslední době se na trhu objevil průmyslově vyráběný měřič MK 16, vycházející také z principu běžného měřiče tlaku v pneumatikách. Jeho výrobcem je výrobní družstvo Konekta, Brno.

Kompresní tlak se měří při protáčení studeného motoru spouštěčem, při plně otevřené škrticí klapce karburátoru, nabitém akumulátoru a při vyšroubovaných zapalovacích svíčkách. Změřená hodnota má být 1,2 až 1,3 MPa. Důležitější než absolutní hodnoty však je, aby hodnoty u všech válců byly přibližně stejné. Nejvyšší přípustný rozdíl u nového motoru je asi 0,05 MPa a u motoru v provozu až 0,10 MPa.

Klesnou-li naměřené hodnoty kompresních tlaků válců pod 1 MPa, svědčí to o zhoršeném mechanickém stavu motoru - netěsné kroužky nebo ventily.

Netěsné pístní kroužky se snadno poznají podle pronikání výfukových plynů do klikové skříně motoru a odtud otevřeným víčkem nalévacího hrdla oleje na víku hlavy válců.

Jiný způsob kontroly je vstříknout do zkoumaného válce asi 3 až 5 cm3 oleje vyšší viskozity a měření opakovat. Zjistí-li se porovnáním naměřených hodnot s předchozími zlepšení, je příčinou nízkého kompresního tlaku opotřebený nebo poškozený píst, pístní kroužky nebo válec. Pokud nedojde ke zlepšení, bude pravděpodobně závada v netěsnosti ventilů nebo hlavy válců.

Pozor: Při měření kompresních tlaků je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření:

1. před měřením zajistit vozidlo proti pohybu;
2. před spouštěním (otáčením) motoru se přesvědčit, zda je řadicí páka v neutrální poloze;
3. zapalovací kabely vedoucí ke svíčkám umístit tak, aby jejich koncovky nebyly v blízkosti otvorů po vyšroubovaných svíčkách (nebezpečí vznícení benzínových par);
4. při měření nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti zkoušeného vozidla.