Tabulka 28
Domů ] Nahoru ] F128 Kontrolní úkony na klikové hřídeli ] [ Tabulka 28 ] Tabulka 50 ]

 

Tabulka 28. Klikový hřídel. Technická data

  (mm)
průměr čepu hlavního ložiska 50,785 až 50,805
průměr otvoru pro pánev hlavního ložiska 54,507 až 54,520
tloušťka stěny normální pánve hlavního ložiska 1,831 až 1,837
odstupňování nadmíry náhradních pánví hlavního ložiska 0,254; 0,508; 0,762; l,016
průměr normálních čepů ojničního ložiska 39,985 až 40,005
vůle mezi čepy hlavních ložisek a ložiskovými pánvemi (při montáži)  0,028 až 0,073
délka středního čepu hlavního ložiska mezi oběma plochami pro axiální ložisko  28,080 až 28,120
šířka středního hlavního ložiska 23,240 až 23,300
tloušťka pánve axiálního ložiska 2,310 až 2,360
tloušťka pánve axiálního ložiska s nadmírou 2,437 až 2,487
axiální vůle klikového hřídele (při montáži} 0,06 až 0,20
největší přípustná odchylka souososti čepů hlavního ložiska 0,06* )
největší přípustná odchylka vzdálenosti os čepů ojničních ložisek od os čepů hlavních ložisek +- 0,5
největší přípustná ovalita hlavních a ojničních čepů po přebroušení 0,005
největší přípustná kuželovitost hlavních a ojničních čepů po přebroušení  0,005
kolmost dosedací plochy pro setrvačník k ose otáčení klikového hřídele :  
největší přípustná odchylka měřená číselníkovým úchylkoměrem na poloměru asi 34 mm od osy otáčení hřídele  0,025
Setrvačník :  
rovnoběžnost dosedací plochy pro hnaný kotouč spojky  
a styčné plochy pro přírubu klikového hřídele - největší přípustná odchylka  0,1
pravoúhlost výše uvedených ploch k ose otáčení klikového hřídele - největší přípustná odchylka  0,1

 *) Celková hodnota měřená číselníkovým úchylkoměrem.