Kola a pneumatiky
Domů ] Nahoru ] Motor ] Spojka ] Převodovka ] Řízení ] Karoserie ] Brzdy ] Elektrika ] Větrání a topení ] Nápravy ] [ Kola a pneumatiky ] Modernizace ] F128 Kontrolní úkony na bloku motoru ] Obrazová dokumentzace ] Tabulka 27 ] Technické ůdaje ] Tabulky filtrů ] Odkazy ]

Dokumentace ] Montážní tabulky ]


Obecné informace, společné pro všechny typy popisovaných vozidel, jsou uvedeny v následujícím odstavci. Technická data jsou v tab. 42.

Tabulka 42. Kola. Technická data

Disky  
rozměr ráfku (vozy do roku 1977 a pozdější u provedení L a C) 4,00 x 13"
rozměr ráfku (vozy od 1. 4. 1977 v provedení CL) 4,00 B x13"
Pneumatiky radiální
rozměr 135 SR 13"
přetlak v předních pneumatikách (pro všechna provedení i obsazení) 0,166 MPa
přetlak v zadních pneumatikách provedení dvoudveřové a třídveřové při obsazení 5 osob -1- 50 kg 0,188 MPa
provedeni třídvéřové se zatížením 1 osoba -l- 330 kg zavazadel 0,216 MPa

Změny disků kol

Od roku 1977 se změnil tvar disků kol. Nové disky nemají výlisky pro upevnění ozdobných krytů kol, které se u vozů vyrobených po uvedeném termínu nemontují. Z tohoto důvodu nelze nové provedení disků použít pro vozy starší výroby, protože pak nelze nasadit ozdobné kryty. U nového provedení jsou místo původních ozdobných krytů používány černé ozdobné kryty, zapadající do vnitřního prolisu disku. Také hlavy šroubů kol mají změněný, ozdobnější tvar.

Dotahovací momenty

V tabulce 51 jsou uvedeny dotahovací momenty šroubových spojů podvozkových. dílů a skupin. Pokyny pro dotahování samojisticích matic jsou uvedeny v odst. 4.9.

Nadměrné opotřebení pneumatik

Životnosti pneumatiky udávané výrobcem je možno nejen dosáhnout, ale při správné péči o pneumatiky ji většinou i překročit. Správné pečování o pneumatiku lze shrnout do několika bodů:

udržovat tlak podle pokynů výrobce, správná geometrie (řízení i zavěšení kol), zavěšení kol bez nadměrných vůli, správná funkce tlumičů pérování,

přiměřený způsob jízdy, bez rozjíždění s protočením kol, bez pneumatik pískajících v zatáčkách i bez brzdění se zablokovanými koly.

Příčiny nadměrného opotřebení pneumatik lze obvykle spolehlivě identifikovat. je-li nerovnoměrnost opotřebení zatím nepatrná, lze ještě odstraněním příčiny pneumatiku zachránit. Proto je vhodné podrobit občas pneumatiky zevrubné prohlídce a přeměřit hloubku vzorku na různých místech. Počátek nerovnoměrného opotřebovávání by měl být podnětem k bezodkladnému odstranění příčin závady.

Podhuštění pneumatiky - velmi častá závada, svědčící o značném nezájmu o vozidlo (pneumatiky). Pneumatika je nadměrně ojetá po celém obvodě po obou stranách, a naopak ve středu je vzorek výrazně méně opotřebovaný. Dalším stupněm závady způsobené podhuštěním je poškození kostry viditelné i na povrchu pneumatiky.

Přehuštění pneumatiky - poměrně vzácná závada, způsobená obvykle závadou na měřiči tlaku v pneumatikách nebo obavou z podhuštění: Projeví se nadměrným opotřebením středu pneumatiky po celém obvodě, a naopak kraje mají hlubší vzorek.

Správné huštěni je prakticky snadno zajistitelné a případnou odchylku je možno rychle odstranit'. je-li nadměrné opotřebení způsobeno technickou závadou na vozidle, je situace složitější. Jestliže je pneumatika opotřebená jednostranně pravidelně po celém obvodě, svědčí to o nesprávném seřízení postavení kola, chybné sbíhavosti nebo odklonu kola, nesprávné geometrii (sbíhavosti), obvykle obě pneumatiky; opotřebená pravidelně vlnovitě až pilovitě (i šachovnicově), jsou příčinou vadné tlumiče pérování;opotřebená nepravidelně, jsou příčinou nepřípustná vůle v kloubech a čepech řízení, nadměrná vůle v ložiscích kola, nevyváženost kola;obroušená na malé ploše, vzniká poškození zablokováním kola při brzdění. V tomto případě nemusí být vina řidiče jednoznačná. Při špatně seřízených brzdách může jedno kolo blokovat, ale ostatní se ještě otáčejí.

Pro všechny uvedené případy jednoznačně platí, že je velmi nutné závady odstranit, a nikoli jejich důsledky napravovat vzájemnou záměnou kol nebo otáčením pneumatiky na disku. Pneumatika je tak významná a nákladná součást automobilu, že se několik minut při preventivní prohlídce a popř. odstranění drobné závady vyplatí jak z finančního, tak zejména z bezpečnostního hlediska.