Polohermetický kompresor Carlyle.

Technické údaje ] Štítky ] Popis kompresoru ] Dokumentace Carlyle ] Chladivý výkon komprsoru ] Těsnění ] Ventily ] Sběrač chladiva ] Odkazy ]

    A takto vypadal kompresor při první návštěvě mé garáže.

   

Pro zvětšení klikni na obrázek.

- kompresor jsem získal ve stavu, kdy byl uříznutý autogenem od potrubí a měl uzavřený ventil sání a bohužel otevření ventil výtlaku.
- následovalo přezkoušení kompresoru podle postupu v kapitole 24 knihy Antonína Žeravíka.
- kompresor se mi podařilo po zesílení  3F jističe z 25 B na 32 C rozběhnout.
- dále jsem na výstup připojil trubku s měřičem tlaku a vyzkoušel jsem následně, kolik je schopen kompresor vytlačit.
- kompresor vytlačil bez problémů 35 atmosfér a tlačil by i dále, ale z důvodů možného poškození jsem více nezkoušel.
- ovšem po vypnutí motoru docházelo rychle k úbytku tlaku až na nulu - což mě vedlo k tomu, že kompresor je poškozen.
- následovalo otevření kompresoru, (výfukové kanály byly zrezivělé - otevřený ventil výtlaku), na jedné z 3 hlav kompresoru je speciální ventil, který pomáhá při startu kompresoru a zároveň po vypnutí motoru přepouští tlak z výstupu do vstupu (únik tlaku zpět do sání tedy nebyla závada, ale funkce kompresoru s větším výkonem) více viz anglický manuál - má angličtina je chabá a tak jsem si já osobně moc v dokumentaci CARLYLE nepočetl.
- následovala výroba všech těsnění, která jsem při demontáži poškodil a zpětné sestavení kompresoru.
- vyčistil jsem výtlačné kanály od rzi.
- navařil jsem ucpávky na vstup i na výstup
- vyměnil jsem olej za nový Suniso 3GS
- propláchnul jsem kompresor dusíkem a natlakoval
- a nyní čeká kompresor v mé garáži na nového majitele (viz obrázek --------------}  )
- pro mne má kompresor moc velký výkon (40 - 50 kW) - mě by stačilo 20 kW